Hvordan kan jeg forbedre min erektil dysfunktion med Viagra?

Køb af Viagra uden recept

Viagra På Nettet I Danmark

Viagra er en oral terapi til erektil dysfunktion, er citratsaltet af sildenafil, en selektiv hæmmer af cyklisk guanosinmonophosphatspecifik phosphodiesterase. Sildenafilcitrat er et hvidt til off-white krystallinsk pulver med en opløselighed af nogle i vand og en molekylvægt.

Viagra er formuleret som blå, filmcoatede runde diamantformede tabletter svarende til 25 mg, 50 mg og 100 mg sildenafil til oral administration.

Ud over den aktive bestanddel, sildenafilcitrat, indeholder hver tablet følgende inaktive ingredienser: mikrokrystallinsk cellulose, vandfrit dibasisk calciumphosphat, croscarmellosenatrium, magnesiumstearat, hypromellose, titandioxid, lactose, triacetin. Viagra absorberes hurtigt. Maksimum observerede plasmakoncentrationer nås inden for 30 til 120 minutter eller median 60 minutter oral dosering i fastende tilstand. Når Viagra tages med et højt fedtindhold, nedsættes absorptionshastigheden. Efter oral eller intravenøs administration udskilles sildenafil som metabolitter overvejende i fæces. Lignende værdier for farmakokinetiske parametre blev set hos normale frivillige og i patientpopulationen ved anvendelse af en population farmakokinetisk tilgang. I otte dobbeltblindede placebokontrollerede overgangsstudier af patienter med enten organisk eller psykisk erektil dysfunktion resulterede seksuel stimulering i forbedrede erektioner, som vurderet ved objektiv måling af hårdhed og varighed af erektioner. Generelt steget med stigende dosis af sildenafil og plasmakoncentration. Tidsforløbet blev undersøgt i en undersøgelse, hvilket viste en effekt i op til 4 timer, men responset blev reduceret i forhold til 2 timer. Lignende effekter på blodtryk blev registreret med 25 mg, 50 mg og 100 mg Viagra, derfor er virkningerne ikke relateret til dosis eller plasmaniveau inden for dette dosisområde. Større virkninger blev registreret hos patienter, der fik samtidig nitrater. En gennemgang af befolkningsundergrupper viste effektivitet uanset grundlængde, ætiologi, race og alder.

Det var effektivt i en bred vifte af nogle patienter, herunder patienter med kronisk hjertesygdom, hypertension, anden hjertesygdom, perifer vaskulær sygdom, diabetes mellitus, depression, bypassgraft i koronararterien.

Det har systemiske vasodilatoriske egenskaber, der resulterede i forbigående fald i det bløde blodtryk hos raske frivillige. Evalueringen af erektil dysfunktion bør omfatte en bestemmelse af potentielle bagvedliggende årsager og identifikation af passende behandling efter en komplet medicinsk vurdering. Viagra har systemiske vasodilatoriske egenskaber og kan øge blodtrykssænkende effekt af andre antihypertensive medicin. Det skal bruges med forsigtighed til patienter med anatomisk deformation af penis. Sikkerheden og effekten af kombinationer af Viagra med andre behandlinger for erektil dysfunktion er ikke undersøgt. Derfor anbefales det ikke at anvende sådanne kombinationer. Hos mennesker har det ingen effekt på blødningstiden, når den tages alene eller med aspirin. humane blodplader indikerer, at sildenafil forstærker den antiaggregatoriske virkning af natrium nitroprussid. Kombinationen af heparin og det havde en additiv virkning på blødningstiden i den bedøvede kanin, men denne interaktion er ikke undersøgt hos mennesker. Blodtrykket blev målt efter administration af Viagra på samme tidspunkter som de, der var angivet for det første doxazosin.

Det er ikke indiceret til brug hos nyfødte, børn eller kvinder.

Da Viagra blev taget som anbefalet i fleksible dosis, placebokontrollerede kliniske forsøg, blev følgende bivirkninger rapporteret.

This entry was posted in Ikke kategoriseret and tagged , , , , , . Bookmark the <a href="https://danskapotek.com/2019/04/28/hvordan-kan-jeg-forbedre-min-erektil-dysfunktion-med-viagra/" title="Permalink to Hvordan kan jeg forbedre min erektil dysfunktion med Viagra?" rel="bookmark">permalink</a>.

3 thoughts

  1. Jeg er 47 år gammel og begyndte at bruge Viagra og i dag ser det ud til at jeg har styrken på 20 og jeg føler mig yngre og sundere.

  2. brugen af Viagra ændrede mit liv fuldstændigt, endelig kunne jeg få en langvarig og fast erektion, min kone var meget glad.

  3. Jeg har brugt Viagra tidligere. Det virkede virkelig for mig. Mine eneste problemer med det er undertiden det giver mig blåfarvet vision og hovedpine. Hovedpine er sandsynligvis det værre problem. Ellers hatte til dem, godt produkt.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *